Hermann I av Schwaben

Hermann I av Schwaben
Født10. århundre
Død10. desember 949
Gravlagt Abbey of Reichenau
Ektefelle Regelinda
Far Gebhard
Søsken Odo, Count of Wetterau
Barn Ida av Schwaben
Beskjeftigelse Aristokrat
Hertugdømmet Alamannien (her med Elsass) og Høyhburgund på 900- og 1000-tallet.

Hermann I (død 10. desember 949) fra adelsslekten konradinerne var fra 926 til 949 som den første fra sin slekt hertug av Schwaben.

Liv og virkeRediger

BakgrunnRediger

Hermann var sønn av den lotharingiske hertug Gebhard og fetter av den østfrankiske kongen, Konrad I.

HertugutnevnelseRediger

I 926, da hertug Burchard II av Schwaben falt i Italia, blusset atter kampen om den ennå ikke arvelige hertugtittelen til Schwaben. Den ble avgjort av kong Henrik I, da han senere på året ved Riksdagen i Worms gav den til en utenforstående slektning. Dermed gjorde han det endelig klart at det var kongen, og ikke adelen, som hadde ansvaret for schwaberhertugens investitur. Henrik bestemte frankeren og konradineren til hertug.

Hertug av SchwabenRediger

Hermann giftet seg med Burchards enke, Regelinda, og kom med dette de schwabiske adelige i møte slik at den fronten som de var i ferd med å gå inn i mot kongen for hans fremgangsmåte ble dempet. Men Hermann måtte også komme med ytterligere konsesjoner: Sankt Gallen ble definitivt understilt de romersk-tyske konger, bispedømmet Chur ble tilkjent riksgods som tidligere var blitt benyttet av hertugen.

Samtidig ble landet mer og mer sentralt i den europeiske maktpolitikken: Herredømmet over passene i Alpene styrket hertugens interesser på italiensk side, og kontrollen over de burgundiske porter hans interesser i Burgund.

Ved siden av hertugtittelen ble Hermann i 939 greve av Lahngau, og i 948 greve i Auelgau; han ble i 947 legabbed av Echternach og grunnla St. Florin i Koblenz.

Hermann var liksom sin bror, Udo I av Wetterau, blant kong Ottos nærmeste rådgivere. Ottos sønn, Liudolf, ble ved årsskiftet 947/948 trolovet med Hermanns eneste datter og arving, Ida (Ita), († 17. mai 986).

Etter Hermanns død 10. desember 949 overdro kong Otto den storeRiksdagen i Worms i 950 hertugdømmet til sin egen sønn Liudolf.

Hermann ble begravet i Erasmuskapellet i Kloster Reichenaus kirke på øya Reichenau i Bodensjøen. Dette kapellet finnes ikke lenger.

LitteraturRediger