Åpne hovedmenyen
Henrik Bielke Kaas

Henrik Bielke Kaas (født 7. september 1686Elingård i Norge, død 1. juli 1773Boltinggård) var en dansk general, godseier og ridder av Elefantordenen (1760). Han deltok i en rekke kriger i Europa, bl.a. i seks år i Den spanske arvefølgekrig. Han ble generalmajor i 1735, generalløytnant i 1746 og virkelig general i 1753.

Han var sønn av stiftamtmann Hans Kaas og sønnesønn av oberst Jørgen Kaas. Han var gift først med Anne von der Kuhla (1684–1744) og andre gang med baronesse Regitse Sophie født Güldencrone (1710–1792), enke etter rittmester Christopher Frederik Ahlefeldt. Gjennom ekteskapene ble han eier av godsene Boltinggård og Nordskov, begge på Fyn. Han opprettet stamhuset Kaaseslund (som i det etterfølgende århundret ble innehatt av bl.a. Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas). Som godseier engasjerte han seg for oppussing av kirkene, utvidelse av skolene og opprettet et sykehus.

LitteraturRediger