Hemmelig selskap

Hemmelig selskap er en betegnelse som brukes på en rekke sosiale og dels religiøse sammenslutninger hvor medlemskap og/eller de sentrale aktivitetene holdes skjult for utenforstående. I hemmelige selskaper er medlemmene pålagt taushetsplikt om organisasjonens oppbygning, funksjon og om andre forhold, slik som spesielle kunnskaper, symboler og tegn. Formålet til hemmelige selskaper er alt fra rekreasjon og selskapeligheter til religiøs kult eller å fungere som redskap for bestemte økonomiske eller politiske interesser.

De fleste hemmelige selskaper har egne ritualer, kunnskaper og initiasjonsseremonier. Typisk er også at selskapets overordnede struktur og funksjon er skjult for flertallet av medlemmene. Medlemskap er ofte avhengig av anbefalinger, sosial status eller andre kvalifikasjoner. Selve det hemmelige ved selskapene tildeler dem en egen mystikk som ofte utnyttes av selskapene når de opererer som maktorgan, og dette leder også til mye mistanke.

Hemmelige selskaper synes å eksistere i nærmest alle mulige samfunnsformer og i alle verdensdeler.

Eksempler på hemmelige selskaper er: