Helt av DDR (tysk: Held der DDR) var en østtysk ærestittel som ble tildelt personer «som gjennom enestående prestasjoner og fortjenestefulle heltedåder har sørget for DDRs utvikling og styrkelse, for dets internasjonale anerkjennelse og autoritet såvel som for dets militære beskyttelse». Heltetittelen ble etablert 28. oktober 1975 og opphørte da DDR sluttet å eksistere i 1990.

Held der DDR

Opprinnelig var det planlagt en årskvote på ti tildelinger av ordenen. Siden 1978 ble mottagerne automatisk bærere av Karl Marx-ordenen i tillegg. En merkverdighet med ordenen var at man godt kunne motta den to ganger.

Mottagere (utvalg) Rediger

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger