Hello, world

(Omdirigert fra «Hello World»)

Hello, world (Hallo, verden på norsk) er standardeksemplet på et program som brukes i innledningen av bøker og «tutorials» som beskriver et programmeringsspråk. Et Hello, world-program består av det minimum av kode som behøves for at programmet skal skrive ut teksten Hello, world på skjermen.

Selv om bare et absolutt minimum av funksjoner og utregninger blir brukt for å kjøre Hello, world, er bruken av Hello, world en grei måte å finne ut om kompilatorer og banal skriptfunksjonalitet fungerer.

Eksempler rediger

Ada rediger

 with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 procedure Hello is
  Message: String := "Hello, world!";
 begin
  Put_Line(Message);
 end Hello;

Basic rediger

MS Basic rediger

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

TI-BASIC rediger

For TI-80-TI-83 kalkulatorer (Texas Instruments)

 :Disp "Hello, world!"

For TI-89/TI-92 kalkulatorer

 :HelloWorld()
 :Prgm
 :Disp "Hello, world!"
 :EndPrgm

OpenOffice/LibreOffice Basic rediger

 Sub Main
   Print "Hello, world!"
 End Sub

Strukturert BASIC rediger

 print "Hello, world!"
 end

Visual Basic 1.0-6.0 rediger

 MsgBox "Hello, world!"

GML rediger

 draw_text(x,y,"hello world")

GO rediger

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Hello, World")
}

ASP (Active Server Pages) rediger

 <% Response.Write("Hello, world!") %>

C rediger

 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }

C++ rediger

 #include <iostream>
 
 int main()
 {
   std::cout << "Hello, world!\n";
   return 0;
 }

C# rediger

 using System;
 
 class HelloWorldApp
 {
   public static void Main()
   {
     Console.WriteLine("Hello, world!");
   }
 }

COBOL rediger

 identification division.
 program-id. COBHELLO.
 procedure division.
   display "Hello, world!"
   stop run.

Fortran rediger

 PROGRAM HELLO
 WRITE(*,*)"Hello, World!"
 END

Java rediger

 public class Hello
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     System.out.println("Hello, World!");
   }
 }

JavaScript rediger

 console.log("Hello, World!");

JSP rediger

 <%
 out.println("Hello, world!");
 %>

Malbolge rediger

 (=<`#9]~6ZY32Vx/4Rs+0No-&Jk)"Fh}|Bcy?`=*z]Kw%oG4UUS0/@-ejc(:'8dc

mIRC-script rediger

Linje én og tre av dette scriptet er egentlig unødvendig for å få mIRC til å utføre kommandoen. En kan selv bare skrive inn linje 2 i programmet.

 alias helloWorldAlias {
   /echo -a Hello, world!
 }

MS-DOS batch fil (.bat) rediger

Symbolet @ er valgfritt, og forhindrer at selve kommandoen blir vist før den blir kjørt.

 @echo Hello, world!

Pascal rediger

 program Hello;
 begin
   writeln('Hello, world!');
 end.

Perl rediger

 print "Hello, world!\n";

PHP rediger

 Hello world!

Powershell rediger

 "Hello, world!"

Python 2.x rediger

 print "Hello, world!"

Python 3.x rediger

 print("Hello, world!")

Ruby rediger

 puts "Hello, world!"

Seed7 rediger

 $ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

Smalltalk rediger

 Transcript show: 'Hello, world!'.

UNIX-skall rediger

 printf 'Hello, world!\n'

ActionScript 1, 2 og 3 rediger

 trace(Hello, world);
Autoritetsdata