Hello, world

Hello, world (Hallo, verden på norsk) er standardeksemplet på et program som brukes i innledningen av bøker og «tutorials» som beskriver et programmeringsspråk. Et Hello, world-program består av det minimum av kode som behøves for at programmet skal skrive ut teksten Hello, world på skjermen.

Selv om bare et absolutt minimum av funksjoner og utregninger blir brukt for å kjøre Hello, world, er bruken av Hello, world en grei måte å finne ut om kompilatorer og banal skriptfunksjonalitet fungerer.

EksemplerRediger

AdaRediger

 with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 procedure Hello is
  Message: String := "Hello, world!";
 begin
  Put_Line(Message);
 end Hello;

BasicRediger

MS BasicRediger

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

TI-BASICRediger

For TI-80-TI-83 kalkulatorer (Texas Instruments)

 :Disp "Hello, world!"

For TI-89/TI-92 kalkulatorer

 :HelloWorld()
 :Prgm
 :Disp "Hello, world!"
 :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice.org BasicRediger

 sub main
   print "Hello, world!"
 end sub

Strukturert BASICRediger

 print "Hello, world!"
 end

Visual Basic 1.0-6.0Rediger

 MsgBox "Hello, world!"

GMLRediger

 draw_text(x,y,"hello world")

GORediger

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Hello, World")
}

ASP (Active Server Pages)Rediger

 <% Response.Write("Hello, world!") %>

CRediger

 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }

C++Rediger

 #include <iostream>
 
 int main()
 {
   std::cout << "Hello, world!\n";
   return 0;
 }

C#Rediger

 using System;
 
 class HelloWorldApp
 {
   public static void Main()
   {
     Console.WriteLine("Hello, world!");
   }
 }

COBOLRediger

 identification division.
 program-id. COBHELLO.
 procedure division.
   display "Hello, world!"
   stop run.

FortranRediger

 PROGRAM HELLO
 WRITE(*,*)"Hello, World!"
 END

JavaRediger

 public class Hello
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     System.out.println("Hello, World!");
   }
 }

JavaScriptRediger

 console.log("Hello, World!");

JSPRediger

 <%
 out.println("Hello, world!");
 %>

MalbolgeRediger

 (=<`#9]~6ZY32Vx/4Rs+0No-&Jk)"Fh}|Bcy?`=*z]Kw%oG4UUS0/@-ejc(:'8dc

mIRC-scriptRediger

Linje én og tre av dette scriptet er egentlig unødvendig for å få mIRC til å utføre kommandoen. En kan selv bare skrive inn linje 2 i programmet.

 alias helloWorldAlias {
   /echo -a Hello, world!
 }

MS-DOS batch fil (.bat)Rediger

Symbolet @ er valgfritt, og forhindrer at selve kommandoen blir vist før den blir kjørt.

 @echo Hello, world!

PascalRediger

 program Hello;
 begin
   writeln('Hello, world!');
 end.

PerlRediger

 print "Hello, world!\n";

PHPRediger

 Hello world!

PowershellRediger

 "Hello, world!"

Python 2.xRediger

 print "Hello, world!"

Python 3.xRediger

 print("Hello, world!")

RubyRediger

 puts "Hello, world!"

Seed7Rediger

 $ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

SmalltalkRediger

 Transcript show: 'Hello, world!'.

UNIX-skallRediger

 printf 'Hello, world!\n'

ActionScript 1, 2 og 3Rediger

 trace(Hello, world);