Helligtrekongerslys

Helligtrekongerslys er en gammel tradisjon til markering av at julen er til ende (på Helligtrekongersaften). Lyset har tre armer, en for hver av De hellige tre konger. Lyset har form som en gaffel.

Moderne helligtrekongerslys.

Når lysene var brent ned til der hvor armene møtes, var julen slutt. Tidligere var det skikk å innstøpe en smule krutt, slik at det lød et lite knall som en effektfull markering av julens avslutning.[1]

I Peters Jul fra 1866 står det i avsnitt 10 (helligtrekongersaften):

Se, nu er da Julen strax forbi;
det er Helligtrekongers Aften.
Saa ender den rare Jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre Lys har vi tændte — tænk en Gang!-
for Kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en Julepresent;
vi ved det, for Faer har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille Bord
og ser, hvordan Lysene brænde;
naar de er slukkede, siger Moer,
at saa er Julen til Ende.

ReferanserRediger