Helleristningene i Kvennavika

bergkunst ved Skarnsundet i Trøndelag

Helleristningene i Kvennavika ved Skarnsundet i Inderøy, Trøndelag består av tretten fiskefigurer, som alle antagelig forestiller kveite. Det er den største samling bergkunst med fiskemotiv i Norden. Det særegne ved Kvennavikafeltet er at figurene er plassert bevisst i forhold til hverandre, slik at det framstår som et mønster.[1]

Kalkering ved Gutorm Gjessing, 1934/1936. En mulig tolkning av figurene på feltet er at det «har stått en sjaman på toppen av berget med en folkemengde foran seg, med flyndrene 'svømmende' opp mot seg på berget».[1]
Foto fra de første undersøkelsene i 1931. Omgivelsene og berget med ristningene.

Ristningene ligger 35 moh, og er veideristninger fra steinalderen.[2] Da figurene ble hugget i berget, lå den kuppelformede bergflaten i strandsonen, på sørsiden av en vestgående vik i sundet.

Bergskallen med de tolv figurene skråner mot østsørøst. Fiskene er hugget på rekke, med noe som fremstår som en komposisjon, og er etter alt å dømme hugget samtidig, med mulig unntak av en figur. Alle fiskene unntatt to er hogget på ei rekke med sporden ned. Lengst mot vest er det en fisk med sporden opp. Litt østenfor denne og litt nedenfor rekka er det en fisk med et nettmønster på kroppen. Figurene er plassert i en halvsirkel, slik at linjene som dannes av ryggfinnene samles i et punkt ovenfor bergskallen. Det har vært spekulert i om denne komposisjonen, og samlingspunktet, har hatt en rituell funksjon.

Ristningene ble oppdaget av Arne Tangstad i 1930, og ble i 1931 undersøkt og dokumentert av arkeolog Theodor Petersen fra Vitenskapsmuseet.[3] Gutorm Gjessing foretok en ny dokumentasjon i 1934.[4] En tredje oppmåling ved gjort høsten 2017.[1][5] Ved denne oppmålingen ble det dokumentert ytterligere en fiskefigur, slik at antallet kjente figurer på feltet nå er økt til tretten.[1]

Helleristningene i Kvennavika var Mosvik kommunes tusenårssted.[6] Adkomsten er skiltet og forsynt med informasjonstavler.

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d Heidrun Stebergløkken (2018). «Flyndrene i Kvennavika – er de et vitne om én hendelse?», Årbok for Mosvik 2018, s. 4-12.
  2. ^ (no) «Helleristningene i Kvennavika». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  3. ^ Th. Petersen. «En nyoppdaget helleristning av den arktiske gruppe på Kverneviken i Verran, Nord-Trøndelag». I: DKNVS forhandlinger; bd IV, nr 48. Trondheim, 1932.
  4. ^ Gutorm Gjessing. Nordenfjeldske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Oslo, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, 1936
  5. ^ Heidrun Stebergløkken (2018). Tilstandsvurdering og dokumentasjon av Kvennavika/Selset, Inderøy, Nord-Trøndelag. Utgitt av Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG); NTNU Vitenskapsmuseet. (arkeologisk rapport 2018:8)
  6. ^ mosvik.kommune.no[død lenke] Tusenårsstedet - helleristningene i Kvennavika

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger