Hellekiste

Hellekiste er innenfor nordisk arkeologisk terminologi betegnelsen på en type megalittgrav. De består gjerne av en lav gravhaug med en hellebygd, rektangulær kiste eller lite kammer i midten. De dateres til senneolittikum (2400-1800 f.Kr.), og er vanlige i Danmark og Sverige. I Norge er de sjeldne. Bare 12-15 er kjent, og de finnes nesten utelukkende i indre Østfold, særlig øst for Haldenvassdraget. Den største og antakelig mest kjente ligger på Heli sør for Spydeberg. Den vestligste forekomsten antas å være to hellekister ved Verket i Hurum, like ved Svelvikstrømmen.