Helgeland Fotballkrets

Helgeland Fotballkrets stiftet 6. desember 1919 med Mo IL - Mosjøen IL - Glimt Bodø, er en tidligere krets i Norges Fotballforbund.

Nordlands Fotballkreds ble stiftet 12. oktober 1918 i Svolvær med Kaptein på Elvegårdsmoen, Eivind Moe fra FK Nor i Narvik som formann. Allerede året etter ble kretsen lagt ned og gjennoppsto som Helgeland og Salten Fotballkrets og Lofoten og Vesteraalen Fotballkrets. Dette skjedde 6. desember på tinget til Nordlands Fotballkreds på Grand hotel i Bodø. Oppdelingen var under forutsetning av at Harstad og Narvik gikk over til Troms. Lagene fra Salten tok etterhvert overgang til Lofoten og Vesteraalen Fotballkrets. Første lag over var Glimt/Bodø fra sesongen 1923. Etter kretstinget i Helgeland og Salten Fotballkrets i Mosjøen 19. mars 1927 ble det enstemming besluttet å forandre kretsens navn til Helgeland Fotballkrets. Ref: Nordlands avis 22. mars 1927. Saltenfotballen ble fra 6. oktober 1927 innlemmet i Lofoten og Vesterålen Fotballkrets med sete i Svolvær. På tinget til Lofoten og Vesterålen Fotballkrets i Bodø søndag 25. november 1934 ble kretsen delt og Salten Fotballkrets så på nytt dagens lys. De feiret sitt 25-årsjubileum i 1959.? Ref: Nordlandsposten.

Helgeland Fotballkrets og Salten Fotballkrets ble slått sammen til nyopprettede Nordland Fotballkrets fra 1988.

Kretsens ledereRediger

KilderRediger