Hedmark fylkesting

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organ i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som angir rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan og årsbudsjett.

Valget i 2011 ga et rødgrønt flertall i fylkestinget i Hedmark, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet vant til sammen 19 av 33 mandater.

I perioden 2011-2015 er Dag Rønning (Sp) fylkesordfører. Gunn Randi Fjæstad (Ap) er fylkesvaraordfører.

Hedmark fylkeskommune er imidlertid en parlamentarisk styrt fylkeskommune, og det betyr at den politiske makta ligger i fylkesregjeringen eller Hedmarks fylkesråd, som ledes av Per-Gunnar Sveen (Ap).

SammensetningRediger

Etter valget i 2011 er sammensetningen av Hedmark fylkesting slik (totalt 33 representanter):

Arbeiderpartiet (15 representanter):

Per-Gunnar Sveen og Lasse Juliussen har trådt ut av fylkestinget for å sitte i fylkesrådet. Berit Haveråen og Khalid Haji Ahmed møter fast i fylkestinget i deres sted.

Senterpartiet (4 representanter):

Høyre (6 representanter):

Fremskrittspartiet (3 representanter):

Venstre (2 representanter):

Kristelig Folkeparti (1 representant):

Pensjonistpartiet (1 representant):

Sosialistisk Venstreparti (1 representant):

FagkomiteerRediger

Hedmark fylkesting har tre fagkomiteer som forbereder saker og kommer med innstillinger overfor fylkestinget. Disse komiteene er:

Komité for Økonomi, Eiendom og Regionalt samarbeid

Komité for Samferdsel, Miljø og Overordnet planlegging

Komité for Kompetanse og Kultur