Havneløbet

Havneløbet er navnet på den armen av Øresund som løper gjennom København – mellom Sjælland og Amager.

Knippelsbro, en av broene som krysser Havneløbet

Havneløbet krysses av fire bruer: