Harkat-ul-Jihad-al-Islami

Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) er en sunni-islamsk fundamentalistisk paramilitær organisasjon som er mest aktive i de sørasiatiske landene Pakistan, Bangladesh og India. HuJI ble dannet i 1984, og har vært aktiv siden tidlig på 1990-tallet. Organisasjonen ble forbudt i Bangladesh i 2005. Den operative sjefen for HuJI, Ilyas Kashmiri, antas å ha blitt drept i et amerikansk Predator-drone-angrep i det Taliban-kontrollerte Nord-Waziristan den 14. september 2009.

HuJI begrenset først sin virksomhet til Afghanistan for å bekjempe kommunistene, men etter at sovjeterne trakk seg tilbake begynte organisasjonen med jihad i de indiske delstatene Jammu og Kashmir under beskyttelse av ISI og de pakistanske myndigheter. De utvidet virksomheten sin til å omfatte Bangladesh da de etablerte en egen avdeling der i 1992 med direkte hjelp fra Osama bin Laden.