Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg beliggende i Haraldrudveien 18, ble tatt i bruk i 1967 og var Norges første store avfallsforbrenningsanlegg. Anlegget ble ombygget i periodene 1983–86 og 1988–90, og fikk nytt, avansert renseanlegg i 2002.

Ved anlegget behandles i hovedsak kildesortert husholdningsavfall samt noe næringsavfall – totalt ca. 100 000 tonn i året. Anlegget produserer årlig 250 GWh energi i form av varmt vann som distribueres til fjernvarmenett i Groruddalen og Oslo sentrum. Det produseres ikke elektrisitet ved anlegget. Haraldrudanlegget har verdens største optiske sorteringsanlegg som var ferdig bygget i 2009.

Bunnaske leveres til Nes kommune for sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling, mens flyveaske og vannrenseslam gjenvinnes ved egen avdeling på Haraldrud.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger