Hans Majestet Pinnsvinet

studentforeningen Studentersamfunnet i Bergens høye beskytter

Hans Majestet Pinnsvinet er en figur som inngår i humoristiske ritualer og ordensutnevnelser hos Studentersamfunnet i Bergen; figuren hevdes å være studentforeningens høye beskytter.

Hans Majestet Pinnsvinet.

I 1935, året etter stiftelsen av Studentersamfunnet, ble skikkelsen presentert som Hans Majestet Pinnsvinet. Tradisjonen med å utnevne beskyttere fra dyreriket stammer fra Det Norske Studentersamfund i Oslo, og er vanlig i norske studentersamfunn. Tittelen «Rex et Inspirator» parodierer imperietittelen Rex et Imperator (Keiser og Konge) som ble brukt av britiske, østerrikske, og tyske monarker.

En skulptur av H.M. Pinnsvinet er reist på sokkel i Studenterlunden ved Bergen Museum på Nygårdshøyden.

«Pinnsvinordenen» ble innstiftet 2. september 1935 og tildeles for «å belønne fremragende fortjenester av Studentersamfunnet i Bergen og for å oppmuntre til fortsatt arbeide for Samfunnet». Pinnsvinordenen ble utdelt frem til 1968, og gjenoppstod i 2003. Det har vært årlige Pinnsvinceremonier siden.

LitteraturRediger