Hammerverk

Hammerverk var en håndverksbedift for fremstilling av smijern som halvfabrikata, og fra dette for fremstilling av konsumvarer, i tiden før den industrielle revolusjon. Bedriftene var oppkalt etter en hammer som formet smijernet, og som var drevet av vann fra vannkilder.