Hammerfest, Vardø og Vadsø

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Hammerfest, Vardø og Vadsø var en valgkrets ved stortingsvalgene 1879–1918.

ValgordningenRediger

Fra Riksforsamlingen og det første Stortinget i 1814 utgjorde kjøpsteder egne valgkretser, til forskjell fra amtenes landvalgkretser, ved stortingsvalg.

Hammerfest fikk kjøpstadsrettigheter 1789, men hadde ikke tilstrekkelig mange valgmannsstemmer til å stemme som kjøpstad. Kravet var 50 stemmeberettigede. Dette kravet ble første gang møtt i 1850, da Hammerfest stemte sammen med Tromsø.

Vadsø ble innlemmet i samme kjøpstadsvalgkrets i 1856. Hammerfest og Vardø ble en egen valgkrets i 1859. Ved stortingsvalget 1862 dannet de fire byene én felles krets, utvidet med Bodø som femte kjøpstad ved stortingsvalget 1876 og videre.[a] Ved stortingsvalget 1921 ble det innført forholdstallsvalg, og byene inngikk da i en felles valgkrets for kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark fylker.[2] Ved stortingsvalget i 1953 ble ordningen med egne kjøpstedskretser avsluttet, og Hammerfest, Vardø og Vadsø gikk inn i Finnmark fylke.

Liste over stortingsrepresentanter for Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Listen dekker alle som representerte kjøpstedene på Stortinget fra 1880 til 1921.

Partier

      Høyre       Venstre       Arbeiderpartiet

Representant Stilling Partitilhørighet Periode(r) Merknader
    Blackstad, JohanJohan Blackstad
(1832–1904)
Amtmann Høyre 1880–1885
    Akre, KarlKarl Akre
(1840–1912)
Skolelærer i Vadsø Venstre 1886–1888
    Selmer, Jørgen LegangerJørgen Leganger Selmer
(1849–1906)
Byfoged i Hammerfest Høyre 1889–1891; 1895–1897
    Prebensen, NikolaiNikolai Prebensen
(1850–1938)
Amtmann Høyre 1892–1894
    Johnsen, Johan Julius AugustJohan Julius August Johnsen
(1851–1914)
Sorenskriver Høyre 1898–1900
    Egede-Nissen, AdamAdam Egede-Nissen
(1868–1953)
Postmester i Vardø Venstre 1. periode, Socialistene senere 1901–1912
    Finstad, Haakon Sæmingsen GrindalenHaakon Sæmingsen Grindalen Finstad
(1860–1943)
Bestyrer og overlærer i Hammerfest Socialistene 1913–1918
    Ivarsson, Karl MareniusKarl Marenius Ivarsson
(1867–1922)
Bestyrer i Vardø Venstre 1919–1921

ValgresultaterRediger

Valgene før 1906 foregikk i to omganger. Først valgte et valgting et gitt antall valgmenn. Det påfølgende valgmannstinget valgte stortingsrepresentant og vararepresentant. Siden 1906 har det vært direkte valg til Stortinget, de første fem gangene i enkeltmannskretser.

Valgår Venstre Høyre og Frisinnede Venstre Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[3] 420 40,2% 623 59,7%
1909[4] 271 17,2% 350 22,2% 956 60,6%
1912[5] 292 15,4% 596 31,5% 968 50,5%
1915[6] 548 23,0% 534 22,4% 1 292 54,2%
1918[7] 544 23,0% 1 429 50,8% 437 18,5% 1 179 49,8% 1 376 48,9%
190 8,0%

FotnoterRediger

  1. ^ Grunnlovsbestemmelse av 17. mai 1814, §57: «Har en Kjøbstad færre end 150 stemmeberettigede Indvaanere, sender den sine Valgmænd til nærmeste Kjøbstad, for at stemme i Forening med dennes Valgmænd, og ansees da begge Kjøbstæder som eet District.»[1]

ReferanserRediger