Hamar lærerhøgskole

en lærerhøgskole på Hamar. Fra 1994 en del av Høgskolen i Hedmark.

Hamar lærerhøgskole var en høgskole for lærerutdanning, etablert i Hamar i 1867 under navnet Hamar offentlige lærerskole. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Hedmark.

Hamar lærerhøgskole, bygget i 1877 og tegnet av Oluf Saxe og Chr. Mellby

Skolen ble opprettet ved stortingsvedtak i 1866. Den fikk navnet Hamar lærerskole i 1967, deretter navnet Hamar lærerhøgskole fra 1981 til 1994. Skolen ble nedlagt i 1937 og undervisningen flyttet til Elverum. Skolen ble gjenåpnet i 1945.

Litteratur rediger

  • Hamar lærerskole 100 år. Hamar, 1967. 207 sider
  • I forandringens tegn : Hamar lærerskole 1967-1977. Hamar, 1977. ISBN 82-990479-0-0