Hamar kirkegård

gravlund i Hamar

Hamar kirkegård ligger noen hundre meter nordøst for Hamar domkirke. Kirkegården ble tatt i bruk i 1859 og er siden utvidet en rekke ganger. Den har felt for kistegraver og urnegraver.

Hamar krematorium, i dag et gravkapell uten krematorieovn
Urnelund på Hamar kirkegård

Et gravkapell oppført i 1886 er revet. Dagens krematoriekapell er tegnet av Rolf Prag og ble innviet i 1938. Det er innvendig utsmykket av Per Vigeland. Krematorieanlegget er p.t. ute av drift og demontert, og det er oppført en kontorfløy på nordsiden for byens kirkegårdsdrift.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata