Steppeklima

(Omdirigert fra «Halvtørt klima»)

Steppeklima (BS) beskriver hovedsakelig klimasoner utenfor arktiske strøk som har en lav årlig nedbørsnormal (200–400 mm[1]) og som i hovedsak har vegetasjon i form av småskog og kort gress.

Köppens klimaklassifisering beskriver klimaet på steppene (BS) som området mellom ørkenområdene (BW) og de fuktigere klimaområdene hvor en kan drive jordbruk. I tillegg har man krav til temperatur og årstidsvariasjon i nedbør, slik at steppeklima ikke gjelder for de store skogsområdene i Canada og Sibir. Grenseverdien for nedbør finner man ved å multiplisere den årlige middeltemperaturen i ℃ med 20, og så legge til 280 om 70 % eller mer av den totale nedbøren kommer i det halvåret sola står høyest på himmelen (april–september på nordlige halvkule, oktober–mars på den sørlige), eller legge til 140 om 30–70 % av den totale nedbøren kommer i denne perioden, eller 0 om mindre enn 30 % av den totale nedbøren kommer i denne perioden. Hvis den totale nedbøren er mindre enn grenseverdien, men mer enn halvparten av grenseverdien blir klimaet klassifisert som steppeklima.

Eksempler rediger

Referanser rediger