Hald internasjonale senter

Hald internasjonale senter er en fagskole som tilbyr et studium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Skolen eies av Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget NKSS) som har hvert sitt utvekslingsprogram. Studiet er en blanding av teori og praksis hvor alle studentene har et 6-7 måneders praksisopphold i en annen kultur. Det går rundt 40 norske og rundt 20 utenlandske studenter på skolen. Mens de norske studentene har praksisopphold i utlandet, er de utenlandske studentene i praksis i Norge. Studiet på Hald internasjonale senter gir grunnlag for fullt lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Skolen er lokalisert på Hald like utenfor Mandal.

Linjene på Hald internasjonale senterRediger

Studentene på de tre linjene har mye av undervisningen felles, men har noe ulikt fokus, og dermed også en del undervisning hver for seg. Det meste av undervisningen foregår felles for norske og internasjonale studenter, mens en del er adskilt, for eksempel når de utenlandske studentene har norskundervisning.

Eksterne lenkerRediger

  1. Hald internasjonale senter
  2. Felles bloggside der en kan følge studentene på Act Now
  3. Felles bloggside der en kan følge studentene på Focus
  4. Felles bloggside der en kan følge studentene på Connect