Hakkebrett

Hakkebrett er et strengeinstrument med strenger som strekker seg over en trapesoidisk resonansbunn. Instrumentet settes normalt på skrå på et platå foran musikeren, som bruker små mokkere (kalt for hammer) i hver hånd til å slå på strengene.

Et kromatisk hakkebrett