Hafstad

bosetning i Sunnfjord kommune
For Hafstad i Tingvoll, Møre og Romsdal, se Hafstadbygda


Hafstad er navnet på den delen av Førde som ligger på sørsiden av elven Jølstra. Navnet Hafstad blir som oftest brukt med prefikser som Ytre og Indre Hafstad. Hafstad er i stor grad dyrket på gammel sjøbunn og elvegrunn. Tidligere fulgte Jølstras løp den nåværende riksveien, men til sist brøt elven igjennom nordover mot Anga på Vie, og det gamle elveløpet og osen kom da gradvis i bruk som jordbruksland. Også videre vestover langs elveløpet har Hafstad fylt ut viker og bukter med hjelp fra landheving og oppmudring.

Forstavelsen hafs- kan ha samme stammen som ordet hav, altså noe som hever seg/stiger opp. Hav betydde opprinnelig flo sjø. Stedsnavnforskeren Eivind Vågslid har diskutert teorien i en artikkel i lokalavisen Firda. Når man tidligere kom sjøveien inn til Førde oppover Jølstra, var det nettopp ved Hafstad de reisende merket seg terskelen mellom fjord og elv. Det kunne være lurt å gå inn nettopp ved flo sjø, og da var navnet Hafstad nærliggende.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Arne W.Aasland: «Tolking av nokre stadnamn på Hafs- og Hund», Kjelda nr 3/2008, utgitt av fylkesarkivet i Sogn og Fjordane