Høydalen (Skogsøya)

Høydalen er en nedlagt gård på Skogsøya i Øksnes kommune i Nordland. Stedet ligger ved Hjellsandvika, vest på den sørlige delen av Skogsøya. Høydalen er egentlig ikke en dal, men ei strandflate under bratte fjell. Området er svært utsatt for steinras. Husene i Høydalen lå i den vestre enden av strandflata.

I 1680 bodde tre familier i Høydalen, med til sammen 11 mennesker. Det året, sannsynligvis om høsten, gikk det et stort steinras som tok husene og livet til alle som bodde der. Etter rasulykken har ingen bodd i Høydalen, med unntak av noen få år på 1900-tallet. Strandflata i Høydalen ble imidlertid brukt som beiteland av nabogården Hjellsand. I 1896/97 og rundt 1906 ble det gjort prøvedrift på jernmalm i den østre delen av Høydalen, men jernmalmen viste seg å ikke være drivverdig.

Navnet Høydalen kommer antakelig ikke av «høylendt dal», men av «dal som har vært brukt som slåtteland».

KilderRediger