Gyllent rektangel

Et rektangel hvis proporsjoner svarer til det gyldne snitt.

Et gyllent rektangel er et rektangel hvis proporsjoner svarer til det gylne snitt, (dvs. ). Figuren påstås å være det estetisk mest behagelige rektangel.

Et gyllent rektangel sammensatt av et blått kvadrat og et rødt rektangel. Hvis kvadratet fjernes, vil det røde være et nytt gyllent rektangel.