de Gyldenpalm var en dansk og norsk adelsslekt med opprinnelig navn Hagerup. Hans Hagerup ble den 23. februar 1781, noen dager etter sin død, tatt opp i den dansk-norske adelsstanden. Dette gjorde likeledes hans barn og etterkommere adelige. Slekten døde ut med Hans Hagerup de Gyldenpalms sønnesønn, diplomat Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm (1777–1832).

Sort-hvit tegning av slekten Gyldenpalms våpenskjold.
Tegner: Emmery Rondahl

Den danske adelshistorikeren Albert Fabritius anså adelskapet til Gyldenpalm (og Anker) som å være «solgt» av kongen, det vil si tildelt mot innbetaling av betydelige beløp til kongens privatkasse «partikulærkassen» .

Våpenskjold Rediger

Ved adlingen fikk slekten et skjold med gull skjoldbord og skjoldet kvadrert med hjerteskjold; 1. og 4. felt blått med en gull krone, 2. og 3. felt sølv med et rødt mantuakors, hjerteskjoldet har gull skjoldbord og er rødt med to krysslagte gull palmegrener. Hjelmen har krone og hjelmtegnet er to krysslagte gull palmegrener. Skjoldholdere er en naturfarget ulv og en naturfarget gaupe, begge tilbakeseende.

Skjoldets kors og krone er fra Hagerups slektsvåpen, mens hjerteskjoldets våpen og hjelmtegnet er et såkalt talende våpen for Gyldenpalm.

Litteratur Rediger

  • Bernt Moe: «Familien Gyldenpalm», Tidsskrift for den norske Personalhistorie, 1. hefte, Christiania 1840, side 63 ff
  • A. Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904
  • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910
  • Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel, København 1946, side 57
  • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973
  • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976) med Hagerups slektsvåpen
  • Herman L. Løvenskiold: Heraldisk nøkkel, Oslo 1978

Eksterne lenker Rediger