Gullmarsfjorden

Gullmarsfjorden eller Gullmarn, er en 25 kilometer lang fjord i Bohuslän i Sverige. Med de to fjordarmene Färlevfjorden og Saltkällefjorden er den omtrent 30-35 kilometer. Den er Sveriges mest utpregede fjord med fjordterskel.

Gullmarsfjorden fra Alsbäck. Foto: Julius Agrippa

Fjorden er Sveriges eneste marine verneområde.[trenger referanse]