Gudok (også kjent som Gudilo, Gudiskje, Smyk og Gusel) er et gammelt russisk strengeinstrument. Det er blant de eldste kjente instrumenter i russisk historie, og trolig det eldste strykeinstrumentet i Russland.

Gudok
Russ instr gudok.gif

Det hersker litt forvirring rundt navnet på instrumentet. Grunnlaget for klassifiseringssystemet for Veliky Novgorod-kordofoner ble laget av forskeren B.A. Kolchin[1]. I henhold til det ble klimpreinstrumenter foreslått å bli kalt gusli, strykeinstrumenter – gudok[2]. Moderne forskere skiller på strykeinstrument (fragmenter av dem), som ble funnet under de arkeologiske utgravningene i Veliky Novgorod fra 900–1500-tallet og de funnet i skriftlige og billedkilder fra 1700–1900-tallet.

Navnet på instrumentene fra 900–1500-tallet er ukjent. De het sannsynligvis Smyk, Gusli, Gusel (i hanseatisk russisk-tyske parlør om Tonnis Fenne er det gusli - som en klimpreinstrument, og gusel - som en strykeinstrument[3]). Instrumentet har blitt omtalt som gudok i skriftlige kilder siden 1600-tallet.

Instrumentet fra tidligere århundrer tilhører klassifiseringen bysantinske lyrer, mens nyere gudok ligner noe mer en fiolin.

HistorieRediger

Forskjellige fragmenter av gudoker datert til 900-1500-tallet ble funnet under arkeologiske utgravinger på territoriet til Veliky Novgorod, og regnes som de eldste fragmentene av musikkinstrumentet.

Det tidligste komplette instrumentet som er funnet daterer seg til midten av 1300-tallet. På Troitskii -utgravningsstedet ble det funnet et fragment av en Gudok i et lag som stammer fra andre halvdel av 900 -tallet - første halvdel av 1000 -tallet. Dette er tilsynelatende det tidligste kjente fragmentet av et strenginstrument på Russlands territorium.

Tidlige middelalderske gudoker og personlige eiendeler ble funnet i nærheten av hverandre, og det indikerer ofte at instrumentene tilhørte ganske velstående mennesker. Det er kjent at dette instrumentet senere også var populært blant skomorokh (russiske skalder) og var en form for underholdning for vanlige folk. Ble brukt til dans og for å akkompagnere sangen. Fra cirka 1600 -tallet ble gudok-musikere (gudoshniks) engasjert i Poteshnaya Palata[4].

Det fantes også en senere variant av gudok som man kan se på et bilde i en bok av Matthew Guthrie med tittelen Dissertations sur les antiquités de Russie, som ble utgitt i St. Petersburg i 1795.[5] Denne gudoken hadde tilsynelatende et gripebrett som på fiolin (så det ser ut som musikere trykket ned strengene med fingrene på dette instrumemtet).

På slutten av 1800 -tallet falt Gudok helt ut av bruk[6]. Ikke en eneste kopi av instrumentet har overlevd (med unntak av de som ble funnet under utgravninger).

På 1900 -tallet gjorde komponisten N.P. Fomin et forsøk på å rekonstruere dette instrumentet på grunnlag av gamle tegninger og beskrivelser. Han opprettet en familie av instrumenter (som en ny strykekvartett) - Gudochek, Gudok, Gudilo, Gudiskje (bass Gudok). Han klarte dessverre ikke å popularisere instrumentet slik at det ble ansett som et profesjonelt instrument. På 1960 -tallet rekonstruerte mesterrekonstruktør N.L. Krivonos (som arbeidet på Det russiske nasjonale musikkmuseet i Moskva) gudok basert på fragmentene fra Veliky Novgorod -utgravningene på 1950 -tallet. Enda en rekonstruksjon av den senere gudok ble gjort av I.G. Gorsky basert på skriftlige kilder.

ReferanserRediger

  1. ^ Каменский, Антон. «Каменский А.Н. О топографии находок хордофонов X-XV вв. из раскопок в Великом Новгороде (по материалам 1951-2014 гг.)». Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXXIII научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В.Л. Янина. Великий Новгород, 22-24 января, 2019 г. Выпуск 33. Великий Новгород, 2020. С. 189-196. Besøkt 10. oktober 2021. 
  2. ^ Каменский, Антон. «Каменский А.Н. О топографии находок хордофонов X-XV вв. из раскопок в Великом Новгороде (по материалам 1951-2014 гг.)». Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXXIII научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В.Л. Янина. Великий Новгород, 22-24 января, 2019 г. Выпуск 33. Великий Новгород, 2020. С. 189-196. Besøkt 10. oktober 2021. 
  3. ^ В.И. Поветкин (2004). «Гудебные сосуды псковичей. Ч. 2». Археология и история Пскова и Псковской зем-ли: Материалы 50 научного семинара: Сб.статей. Под ред. В.В.Седова. – Псков. s. 154-167. 
  4. ^ «ГУДОК • Большая российская энциклопедия - электронная версия». bigenc.ru. Besøkt 10. oktober 2021. 
  5. ^ Guthrie, Matthew (1795). «GOUDOK». Dissertations sur les antiquités de Russie. Trad (fransk). Impr. du Corps impérial des cadets nobles. s. 30. 
  6. ^ «ГУДОК • Большая российская энциклопедия - электронная версия». bigenc.ru. Besøkt 10. oktober 2021.