Gruppeteori

Gruppeteori er en gren innenfor matematikk som omhandler studiet av grupper, eller mer spesifikt de endelige grupper. Man er ofte interessert i å finne ut hvor mange grupper som finnes med et gitt antall elementer.