Grunnavtalen

Grunnavtalen (på tysk Grundlagenvertrag, offisielt: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) er en traktat som ble opprettet i 1972 mellom Vest-Tyskland og den daværende Den tyske demokratiske republikk (DDR, Øst-Tyskland).

Egon Bahr holder pressekonferanse etter underskrift av avtalen 21. desember 1972.

Innenfor rammen av Willy Brandts Ostpolitik nærmet Vest- og Øst-Tyskland seg hverandre fra 1970. I 1972 nådde de to land frem til en enighet som førte til at de skrev under Grunnavtalen som regulerte landenes relasjoner med hverandre. Avtalen ble skrevet under i 21. desember 1972 av den vesttyske representanten Egon Bahr og den østtyske representanten Michael Kohl. Avtalen ble ratifisert 11. mai 1973 og trådte i kraft 21. juni 1973.

Følger av avtalenRediger

Grunnavtalen medførte at begge de tyske statene kunne bli medlemmer av FN i 1973. Den banet også veien for opprettelsen av stående representasjon, Ständige Vertretungen, hos hverandre. Avtalen innebar et stort skritt fremover, men fortsatt innebar det ikke normaliserte diplomatiske forbindelser.

Problemet var i grunnen at begge parter anså seg selv å være den eneste legitime tyske regjeringen og derfor ikke kunne erkjenne den andre partens krav uten samtidig å gi opp sine egne. Allikevel hadde begge parter behov for regulerte forbindelser til den forvaltning som styrte i de deler av tysk territorium de selv ikke hadde kontroll over. Løsningen ble å opprette diplomatiske relasjoner på regjeringsnivå, i stedet for statlig nivå. Günter Gaus var den første representanten i den vesttyske stående representasjonen i DDR. Michael Kohl fikk oppdraget å være DDRs stående representant i Bonn.

Den indre tyske grense må strengt tatt ha vært en statsgrense, befestet av piggtråd, murer og bevæpnede vakter som den var på den østlige siden, men var allikevel ikke ansett som en internasjonal grense av de tyske statene selv.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger