Grue Finnskog er et samlenavn for de østlige områdene av Grue kommune, Innlandet. Tettstedet Svullrya har postadresse 2256 Grue Finnskog.

Stedet og området omtales ofte som kjerneområdet, eller «hjertet i Finnskogen». Området, som består mest av skog og sjøer, med enkelte torp innover i skogene, strekker seg fra sjøen Skasen og østover til svenskegrensen. I sør finner man Lundersæter i Kongsvinger og i nord Hof Finnskog i Åsnes.