Grue Finnskog

Grue Finnskog er et samlenavn for de østlige områdene av Grue kommune, Hedmark. Tettstedet Svullrya har postadresse 2256 Grue Finnskog.

Stedet og området omtales ofte som kjerneområdet, eller «hjertet i Finnskogen». Området, som består mest av skog og sjøer, med enkelte torp innover i skogene, strekker seg fra sjøen Skasen og østover til svenskegrensen. I sør finner man Lundersæter i Kongsvinger og i nord Hof Finnskog i Åsnes.