Grorudparken er et parkområde anlagt langs Alna på strekningen fra Grorud senter til Hølaløkka. Anlegget ble til som en del av Groruddalssatsingen i et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Bydel Grorud i perioden 2012–2014.

Groruddammen sett fra Alnas utløp, 2013.
Groruddammen sett fra oversiden, oktober 2013

Et viktig sentrum for parken er området rundt Groruddammen.

I umiddelbar nærhet til Grorudparken finner vi kulturfasiliteter som Grorudveien 3-5, shoddyfabrikken og Grorud kirke.

Litteratur

rediger