Grid (historie)

Grid (norrønt: grið) er i norrøn historie en form for amnesti eller ettergivelse av straff gitt til en person som på en eller annen måte har forbrudt seg mot lover eller myndighetspersoner. Den seirende parten i en kamp eller et slag kunne gi grid som et nådetilsagn til enkelte eller alle motstanderne. Grid kunne også være et tilsagn om frihet fra rettsforfølgelse i en begrenset periode. Begrepet ble også benyttet i tilknytning til steder eller perioder der spesielle fredlysningsregler ble gjort gjeldede.

Eirik jarl gir grid til Vagn og jomsvikingene etter slaget ved Hjørungavåg.

Et gridsted (norrønt: griðastaðr) er et fredlyst område, f.eks. et tingsted. Tilsvarende er gridstid er en fredhelget periode: I våronnterminen skulle det for eksempel ifølge gammel norsk lov ikke føres fram søksmål.

Snorre skriver at Eirik Håkonsson etter slaget i Hjørungavåg på slutten av 900-tallet ga grid til mange av jomsvikingene, som hadde støttet den tapende danske parten.

Eksterne lenkerRediger