Great Basin

Great Basin (norsk: «Store basseng») er en stor, tørr region som ligger vest i USA. Det er også en geografisk subregion. Dens grenser er variabelt definert, avhengig av den aktuelle definisjonen som brukes. Det mest vanlige er å betrakte Great Basin som de store, sammenhengende tilsigsfeltene som i hovedsak ligger mellom Wasatch Range i Utah og Sierra Nevada, og som ikke har noe naturlig utløp i sjøen.

Kart over Great Basin, merket i oransje