Denne artikkelen handler om symbolet for grader. For andre betydninger, se grad.

Grader, både når det gjelder vinkler (360 graders sirkelinndeling), og temperaturer, angis med gradsymbolet °. Med sirkelinndeling på 400 grader (gon) er gradsymbolet g (opphøyd g).

I Unicode har gradtegnet (engelsk degree sign) kode U+00B0 (°). HTML-koder for symbolet er ° og °.

På grunn av liknende utseende kan enkelte andre tegn forveksles med symbolet for grader. Dette gjelder enkelte skriftsnitt mer enn andre, men gjelder spesielt ved lav oppløsning, som for eksempel på en eldre dataskjerm. Tegnene som kan forveksles med gradsymbolet er spesielt

  • maskulin ordenstall/ordinal (U+00BA, º, masculine ordinal indicator)
  • «ring over» (U+02DA, ˚, above, ring )
  • hevet null (U+2070, ⁰, superscript zero)
  • hevet null (0)
  • hevet minuskel o (o)
  • ring-operator (U+2218, ∘, ring operator)

Innskrivning

rediger

Noen tastaturoppsett, som QWERTZ-oppsettet brukt i Tyskland, Østerrike og Sveits, og AZERTY-oppsettet brukt i Frankrike og Belgia, har gradsymbolet lett tilgjengelig direkte på en tast. Men mange tastaturoppsett inkluderer ikke gradsymbolet. Hvordan gradsymbolet da skal settes inn varierer fra operativsystem til operativsystem, og for enkelte operativsystem varierer det også fra tastaturoppsett til tasturoppsett.

Tastekombinasjoner for å sette inn gradsymbolet i ulike systemer
System Tastekombinasjon
Mac OS X med norsk tastaturoppsett Opt+ Shift+q
Mac OS X med amerikansk tastaturoppsett Opt+ Shift+8
Microsoft Windows Alt+248 eller Alt+0176
Linux Ctrl+ Shift+UB0
LaTeX ^{\circ}, eller \degree fra pakken gensymb, eller \textdegree fra pakken textcomp

Se også

rediger
Autoritetsdata