Grønland bestod til 31. desember 2008 av tre amt (fylker): Vestgrønland (Kitaa), Østgrønland (Tunu) og Nordgrønland (Avannaa). Kiteaa hadde 15 kommuner, Tunu hadde to kommuner og Avanaa hadde én kommune.

Grønlands tre amt

Denne inndelingen ble vedtatt ved lov nr. 271 av 27. mai 1950.