Grønlands Selvstyre

styreordning

Grønlands Selvstyre er den grønlandske styreordning som fungerer innenfor rammene av det danske riksfellesskapet. Grønlands Selvstyre ble innført 21. juni 2009.[1]

Grønlands våpen

Grønlands Selvstyre er hjemlet gjennom Lov om Grønlands Selvstyre og avløste Grønlands hjemmestyre som hadde fungert i perioden 1. mai 1979–21. juni 2009. Med etableringen av selvstyret anerkjente Danmark offisielt det grønlandske folk som et eget folk i henhold til folkeretten. Den folkerettslige status som eget folk er en betingelse i internasjonal rett for en eventuell løsrivelse og ny statsdannelse.

ReferanserRediger