Grønøra er et industriområde ved Orkanger i Trøndelag, like vest for utløpet til elva Orkla i Orkdalsfjorden. Industribedriftene på Grønøra utgjør et av de viktigste industriknutepunktene i Midt-Norge. De største industribedriftene på stedet er Technip Offshore Norge AS og Reinertsen.

Industriområdet Grønøra ved Orkanger. Lengst ute ved fjorden skimtes Orkanger havn, til venstre Orklas utløp i Orkdalsfjorden.

Området er menneskeskapt, ved at det meste av elvedeltaet til Orkla ble utfylt med grus på 1960- og 1970-tallet. Et stort våtmarksområde gikk tapt under denne utbyggingen, men en liten rest av det gamle våtmarksområdet finnes likevel vest for Grønøra, øst for gården Gjølme.