Ered Mithrin

(Omdirigert fra Gråfjellene)

Ered Mithrin eller Gråfjellene er en var fjellkjede i J.R.R. Tolkiens Midgard. Gråfjellene lå nord i Rhovanion, nord for Myrkskog.

Gråfjellene er de siste restene av veggen Ered Engrin (Jern fjellene), som en gang strakte seg over hele den nordre delen av Midgard, men den ble ødelagt i det første tidevervet.

Nord for Ered Mithrin lå Forodwaith. Dette landet var kjent som Dor Daidelos i det første tidevervet, men det meste av dette landet ble ødelagt i Ardas omforming etter det første tideverv.

I kart fra det andre tidevervet og det tredje tidevervet ser det ut som Ered Mithrin bare var en nordre gren av Hithaeglir, men i virkeligheten er denne fjellkjeden mye eldre, og stammer fra Ardas skapelse, mens Tåkefjellene ikke var blitt skapt før etter De to lampers år.

Der Ered Mithrins vestre ende møter Hithaeglir ligger fjellet Gundabad fjellet. Dvergene har holdt fjellet for hellig i uminnelige tider, men det var også der Angmars gamle hovedstad lå. Det stykke med fjell som ligger vest for Hithaeglir former ennå en kjede med Gråfjellene og er kjent som Angmars fjell, men også det er en rest av Ered Engrin.

Den østre enden av Ered Mithrin var delt i to grener, og mellom dem lå Vissenheiene (Ødeheiene), og der bodde det ennå drager. Etter det kom et langt hull før man kom til Jernhøene som fortsatte Ered Engrins gamle linje. Erebor var ikke en del av noen av fjellkjedene.

Fra øst til vest strakte fjellene seg omtrent 350 Númenoriske mil, og fra fjellene i Ered Mithrin kom også elvene Grålin og Langvell som er opphavet til Anduin, og Skogstrømmen i Myrkskog.

Fra gammelt av har Gråfjellene vært brukt som gruver av dvergene av Durins folk, men i det tredje tidevervet hadde alle dvergenes forsvarsverk blitt feid til side og dragene hadde plyndret det. Nå virket det som Gråfjellenes eneste formål hadde vært å skille Forodwaith fra Villenland.


Det er også kjent en annen fjellkjede ved navnet Gråfjellene i Tolkiens Midgard. Den er sett på et kart i Ambarkanta (en del av The Shaping of Middle-earth): her er Gråfjellene en serie fjell som fortsetter Blåfjellene dom den vestre kant av Endor, men på den søndre delen av kontinentet. Siden det ikke finnes noe kart av hele verden fra etter første tideverv, er det ukjent om denne fjellkjeden fortsatt eksisterer id et tredje tideverv.