Governance

alle prosesser for styring, enten de gjennomføres av en regjering, marked eller nettverk, enten over en familie, stamme, formell eller uformell organisasjon eller territorium og enten gjennom lover, normer, makt eller språk i et organisert samfunn

Governance er et vidt begrep som brukes innen statsvitenskap og organisasjonsstudier og betegner styringssystemer og styringsstrukturer. Den kan brukes om alt fra komplekse internasjonale strukturer og mekanismer innen internasjonal politikk, til den politiske styringen av en stat og dens forvaltning, til styringen på regionalt og lokalt nivå, og om styring av organisasjoner og bedrifter. Det kan «betegne alle prosesser for å styre eller regjere, både gjennom lands regjeringer, markeder, nettverk, over familier, stammer, formelle og uformelle organisasjoner, eller territorier, og gjennom lover, normer, makt eller språk. Governance skiller seg fra regjering (government) gjennom at det fokuserer mindre på staten og dens institusjoner og mer på sosiale praksiser og aktiviteter».[1] Styring innen bedrifter og organisasjoner kalles ofte corporate governance (virksomhetsstyring[2]) eller lignende.

Norsk navnRediger

Begrepet governance har ingen entydig utbredt norsk oversettelse, og derfor brukes ofte det engelske begrepet, muligens fordi det har en mer generell og mindre spiss betydning.[trenger referanse] Ofte kan en god oversettelse være styring og ettersyn,[3] eventuelt bare styring[3] eller delaktighetsstyring.[3]

I tillegg kan forvaltning, styresett[3] eller regjering (i betydningen verbet «regjere») være passende oversettelser, avhengig av kontekst.

Eksempler på «governance»Rediger

 • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
 • Prosjektstyring (project governance)
 • Styringsstruktur (virksomhet), offisiell oversettelse av governance (corporate) i i PRINCE2,[4] en virksomhets kontinuerlige internkontroll.
 • Styringsstruktur (prosjekt), offisiell oversettelse av governance (project) i PRINCE2,[5][6] styringsstrukturene i et selskap som er knyttet til prosjektaktiviteter. Skal sikre at prosjektporteføljen fungerer hensiktsmessig for organisasjonens mål.
 • Dataforvaltning (data governance)

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Bevir, Mark (2012). Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 9780191646294. "Governance refers, therefore, to all processes of governing, whether undertaken by a government, market, or network, whether over a family, tribe, formal or informal organization, or territory, and whether through laws, norms, power or language. Governance differs from government in that it focuses less on the state and its institutions and more on social practices and activities".
 2. ^ «Virksomhetsstyring | Digitaliseringsdirektoratet». www.prosjektveiviseren.no. Besøkt 12. november 2021. 
 3. ^ a b c d «På godt norsk – avløserord». Språkrådet. Besøkt 12. november 2021. 
 4. ^ «Styringsstruktur (virksomhet)». Prince-2.no. Besøkt 18. november 2021. 
 5. ^ «PRINCE2® Ordliste». Metier OEC PRINCE2®. Besøkt 18. november 2021. 
 6. ^ «Styringsstruktur (prosjekt)». Prince-2.no. Besøkt 18. november 2021.