Gondol (kabin, kapsel)

Gondol er et begrep som brukes om en ytre, selvstendig konstruksjon utenfor selve hovedskroget i aeronautikk og nautikk. Gondolen kan inneholde fremdriftsmaskineri, drivstoff eller lignende. Et annet begrep som dekker det samme er «nacelle».

Modern airship gondola.jpg
Jerbanevogn, sideveis tipp
Taubane

Andre eksempler på bruk av betegnelsen «gondol»:

  • Kapslene som inneholder jetmotorene og som er plassert på utsiden av flyskrog eller under vingeene etc.
  • Kurven som henger under en varmluftsballong og inneholder framdriftsapparatur, navigasjonsutstyr og passasjerer
  • Motorkapslene, passasjer- og styrehuskapselen på utsiden av luftskip.
  • Passasjerkapselen i heiser, taubaner etc.
  • Passasjerkapsel i pariserhjul.
  • Jernbane, åpen lastevogn med høye sarger eller vippevogn.