Golfstrømmen

Golfstrømmen er en varm havstrøm som, sammen med sin forlengelse Den nordatlantiske strømmen, fører vann fra Det karibiske hav mot nordøst tvers over Atlanterhavet. Strømmen når Europa ved Irland og sender en arm syd for England opp gjennom Den engelske kanal og videre inn i Nordsjøen. Hovedstrømmen passerer mellom Skottland og Island og følger deretter Norges kyst nordover. Etter Nordkapp bøyer en gren av strømmen mot øst og slutter med å ramme Murmansk ved Nordishavet.

Vanntemperaturer i Golfstrømmen
Etter Newfoundland fortsetter Golfstrømmen som Den nordatlantiske strømmen.

Golfstrømmen drives ikke kun av vestavindene, men også av at en kald, mettet dyphavsstrøm fører betydelige mengder polvann fra Arktis sørover til Sydatlanteren. Det skaper plass for at varmt overflatevann kan strømme mot nord.

Havstrømmenes styrke oppgis i Sverdrup (Sv), oppkalt etter den norske oseanografen og meteorologen Harald Ulrik Sverdrup. 1 Sv tilsvarer en havstrøm på 1 million kubikkmeter vann pr. sekund. Til sammenligning er total avrenning fra alle verdens elver på ca. 1,2 Sv. På det meste har Golfstrøm-systemet en styrke på 40 Sv. Dette skjer utenfor Cape Hatteras på USAs østkyst. Her transporterer Golfstrømmen ca. 50 tusen ganger mer varme enn det totale energiforbruket i Norge. Når Golfstrømmen passerer Færøyene, er styrken redusert til 8.5 Sv.

Daglig frakter Golfstrømmen like mye varme til Europa som verdens forbruk av kull i ti år.[1] Golfstrømmen kan øke den daglige distansen et skip tilbakelegger med opp til 210 km.[2]

I Stillehavet finnes en tilsvarende havstrøm, Kuroshiostrømmen, som fører varmt vann fra Sørkinahavet via Japan til Alaska og Canada. Den er drevet av kaldt bunnvann som strømmer mot sør.

Golfstrømmen har lenge fått æren for at gjennomsnittstemperaturen i Norge er 5–10 ℃ høyere enn andre steder på samme breddegrad, men klimamodeller utarbeidet av en forskergruppe ved Bjerknessenteret for klimaforskning viser at det ikke finnes noen entydig sammenheng mellom styrken på Golfstrømmen og klimaet i Norge. I stedet viser modellene at de overveiende sørvestlige vindene har mer å si enn før antatt. Rocky Mountains skal ha en nøkkelrolle ved å styre vestlige vinder sørover hvor luftmassene absorberer varme og fuktighet før de blåser videre mot nordøst.[3] Likevel er Golfstrømmen delaktig i oppvarmingen av Norge, og en av grunnene til at den er så effektiv er at strømmen er ustabil – nærmest kaotisk – og bruker opp til ti ganger så lang tid langs kysten enn den ellers ville gjort og derfor rekker å avgi mye varme til atmosfæren og de framherskende vestavindene.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Bryson, Bill (2005): En kort historie om nesten alt, Oslo: Gyldendal, ISBN 82-05-33391-2
  2. ^ Hochschild, Adam (2006): Begrav lenkene, Oslo: Pax forlag, s. 33, ISBN 82-525-6292-2
  3. ^ «Vestaværet varmer landet» Arkivert 13. desember 2012 hos Wayback Machine., Forskningsrådet. Se sammendrag på Sciencedaily.com (engelsk)
  4. ^ «Kaos varmer Norge» Arkivert 2. juli 2013 hos Wayback Machine., Forskningsrådet.

Eksterne lenkerRediger