Glad

etternavn

Glad er en norsk slekt som stammer fra Christopher Erikssønn Glad († 1619), sogneprest i Vågå i Gudbrandsdalen fra 1592. [1] Han var gift med Aaste Torstensdatter Morsing (død 1630), datter av Torsten Søfrensen Morsing [2] som var sogneprest i Ringebu fra 1557 til 1584, og i GranHadeland fra 1584 til 1612.

Slektens annen generasjonRediger

Christopher Erikssønn Glads og Aaste Torstensdatter Morsings ni barn var [3]

1. Hr. Erik Glad som var oppkalt etter sin farfar, fikk kommunitetet i København 1604, student i 1603 og dermed født omkring 1583. Han ble kapellan hos sin far i Vågå og etterfulgte ham i Vågå fra 1619 fram til sin død i 1627. Ugift.

2. Søren Glad [4], oppkalt etter en som student avdød morbror, Søfren Torstensen, tok borgerskap i Bergen i 1620 og må følgelig være født før 1595. Gift med Karen Mogens Skanke, datter av Jon Mogenssøn Skanke og Magdalena Andersdatter Foss. 3 sønner og en datter.

3. Hr. Knut Glad, f. 1595. Sogneprest i Vik i Sogn 1622 fram til sin død i 1657. Gift to ganger. Med Maria Bertelsdatter Mule, datter av Bertel Christenssøn Mule og Sissel Olufsdatter Glad. Sissel Olufsdatter Glad var for øvrig datter av borgermester i Oslo, Oluf Glad. Knut var også gift med Karen Nilsdatter Kolding. Knut hadde til sammen 9 barn, 4 sønner og 5 døtre.

4. Anna Glad, døde i 1631 i ekteskap fra ca. 1624 med hr. Christen Mule, sogneprest i Vågå. Hr. Christen Mule var bror til forannevnte Maria Bertelsdatter Mule.

5. Karen Glad, levde i 1676 i Solvorn i Sogn som enke etter Simon Nielsen. Simon Nielsen var fogd i Sogn og senere borger i Bergen.

6. Kirsten Glad [5], gift med Mogens Skanke, kapellan ved Korskirken i Bergen og deretter sogneprest til Luster fra 1645 fram til sin død i 1675. Mogens Skanke var bror til forannevnte Karen Skanke.

7. Ingeborg Glad [6] som var gift med hr. Størk Thomassen, student fra Bergens skole 1618, hører ved samme skole 1620, kapellan til Ørskog og til slutt sogneprest til Eivindvik i Sogn fra 1637 fram til sin død 1662. Etterkommere av disse tok også Glad som slektsnavn. To sønner, Gjert oppkalt etter sin fars svoger Gjert Morgenstierne, og Christopher. [7] [8]

8. Margrethe Glad gift med Thue Ovesen Lund [9]som var sogneprest i Vang i Valdres. Deres datter Magdalene ble gift med Anders Petersen Wulfsberg. Etterkommere etter Margrethe og Thue er blant annet hele den norske slekten Wulfsberg.

9. Birgitte Glad [10] gift med Gjert Christophersen Morgenstierne. Fra dette paret stammer slekten Munthe af Morgenstierne, slekten Heiberg , samt endel linjer av slektene Munthe og Daae.

Slektsforskeren S. H. Finne-Grønn skrev i 1926 i "Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie" om "Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne" følgende:

«fra Vaage'presten hr. Christopher Glad stammer foruden Glad'er og Mule'r slegten Wulfsberg, slegten Munthe (Morgenstierne), slegten Heiberg og alt hva derfra igjen kommer i talrige andre kognatiske linjer, f.ex. Daae og Leganger. Biskop Ludvig Munthe i Bergen har været regnet for en av landets store patriarker, maaske den største, men hr. Christopher Glad distancerer ham, ja slaar ham ganske af marken! Thi med baade Munthe'rne og Heiberg'ene til efterslegt vil ingen kunne gjøre hr. Christopher rangen stridig som primus inter pares blandt landets patriarker.» [3]

Andre med slektsnavnet GladRediger

Det er usikkert om stamfaren Christopher Erikssønn Glad var bror til Oluf Glad (ca. 1545- ca. 1594), som var fogd og borgermester i Oslo fra 1578 til 1579. Dennes datter Anna (1570- ?) var annen kone til biskop Jens Nilssøn. Olufs sønn Hans Glad (1567–1630) var lagmann i Bergen og har etterkommere.

Det har eksistert også flere andre norske personer med etternavnet Glad og uten kjent slektsforbindelse til Christopher Erikssønn Glad og Aaste Torstensdatter Morsing.

Utvalgte etterkommere av Christopher Erikssønn GladRediger

SlektsvåpenRediger

Fra siste del av 1700-tallet har slektsmedlemmer brukt et våpenskjold med i blått skjold en hjort stående foran to trær, alt av sølv (?). Som hjelmtegn en oppvoksende sølv (?) hjort. I slekten er også brukt tre flagg som hjelmtegn.

SlektstreRediger

Slektstre (utvalgte personer)

Slekten stammer fra sogneprest til Vågå, Christopher Erikssønn Glad.

Treliste
 • Christopher Erikssøn Glad (ca. 1555-1619) gift med Aaste Torstensdatter Morsing (d. 1630)
  • Anna Christophersdatter Glad (ca. 1605-1631) gift med Christen Berthelsen Mule (ca. 1595-1643)
  • Birgitte Christophersdatter Glad (f. 1601) gift med Giert Morgenstierne
    • Christopher Giertsen Morgenstierne (1628-1684) gift i 1660 med Øllegaard Jansdatter Teiste (f. 1641)
    • Christopher Giertsen Morgenstierne d.e. (1619-1679) gift 1. gang i 1653 med Birgitte Andersdatter Fuhr, og 2. gang i 1657 med Birgitte Ludvigsdatter Munthe datter av biskop Ludvig Munthe. 10 barn i 2. ekteskap som alle tok slektsnavnet Munthe etter sin mor. Se slekten Munthe for etterkommere
    • Claus Giertsen Morgenstierne (f. 1619)
    • Maren Giertsdatter Morgenstierne (1630-1670) gift i 1657 med Anders Søffrensson (1630-1688) sorenskriver i Indre Sogn. Se slekten Heiberg for etterkommere.
     • Birgitte Heiberg (1670-1727) gift med Oluf Larssøn (1669-1727)
      • Christine Marie Heiberg (1700-1737) gift med Jens Fabricius (1677-1733)
       • Peder Heiberg Fabricius (1730-1790) gift i 1767 med Johanne Margrethe Borchgrevink (f. 1745)
     • Gert Heiberg (1660-1724) gift i med Sophie Rønne
      • Christen Helberg (1692-1747) gift med Catharina Rachløw (1687-1753)
       • Christen Heiberg (1725-1785) gift med Engel Marie Christie (1737-1780)
        • Magdalene Margrethe Christie Heiberg (1766-1843) gift med Ditmar Kahrs (1746-1825)
         • Christen Helberg Kahrs (1790-1853) gift med Inger Marie Strøm (1795-1874)
          • Sara Magdalene Kahrs (1817-1895) gift med Johannes Christian Henrik Berg (1817-1897)
           • Johanne Henriette Berg (f. 1859) gift med Jacob Pavel Friis (1827-1912)
            • Carlotte Louise Friis (1879-1968) gift med Thomas Bang-Hansen (1873-1964)
     • Mathias Heiberg (1667-1722) gift med Helene Stigsten (1660-1741)
     • Peder Heiberg (1668-1729) gift med Anna Michelsdatter Rasch (1678-1749)
     • Søren Heiberg (1657-1713) gift 1. gang i 1693 med Kirsten Hanning (1674-1701), og 2. gang i 1703 med Birgitte Margrethe Linde (1680-1713)
    • Torger Giertsen Morgenstierne (d. 1688)
  • Erik Christophersen Glad (ca 1583-1627) som var oppkalt etter sin farfar, fikk kommunitetet i København 1604, student i 1603 og dermed født omkring 1583. Han ble kapellan hos sin far i Vågå og etterfulgte ham i Vågå fra 1619 fram til sin død i 1627. Ugift.
  • Karen Christophersdatter Glad levde i 1676 i Solvorn i Sogn som enke etter Simon Nielsen. Simon Nielsen var fogd i Sogn og senere borger i Bergen.
  • Kirsten Christophersdatter Glad (ca. 1595-1688)
   • Ellen Andersdatter (1624-1684) gift med Henrik Nitter
  • Knud Christophersen Glad (1595-1657) Sogneprest i Vik i Sogn1622 fram til sin død i 1657. Gift to ganger. Med Maria Bertelsdatter Mule, datter av Bertel Christenssøn Mule og Sissel Olufsdatter Glad. Sissel Olufsdatter Glad var for øvrig datter av borgermester i Oslo, Oluf Glad. Knut var også gift med Karen Nilsdatter Kolding. Knut hadde til sammen 9 barn, 4 sønner og 5 døtre.
   • Hans Glad (1655-1710) gift med Anne Maria Tønder (1667-1691)
    • Margrethe Glad (1698-1760) gift med Justus Gotthard Treschow (1692-1730)
     • Maria Treschow (1723-1779) gift med Anders Huus (1731-1795)
      • Fredrik Glad (1760-1840)
       • Marie Elisabedth Glad (1782-1847) gift med Jørgen von Senden Wetlesen (1787-1864). Eier av gården Abildsø i Oslo
        • Frederik Wetlesen (1815-1890) gift med Minna (Annette Wilhelmine) von Bülow datter til den danskfødte marineoffiseren og skipsføreren Ludvig Wilhelm Bülow (1790–1834). Se Minna Wetlesen
       • Christian Glad (1794-1866), generalmajor, kommandant på Akershus 1854, beplantet området på Akershus festning.
  • Margrethe Christophersdatter Glad (1610-1681) gift med Thue Ovesen (1592-1680)
   • Malene Thuesdatter Lund (1635-1702) gift med Anders Wulfsberg (1635-1676)
    • Maren Wulfsberg (f. 1655)
    • Peder Wulfsberg (1666-1699) gift med Maren Bølling
    • Thue Wulfsberg (1660-1704) gift med Guri Jacobsdatter Moss (d. 1720). 14 barn
  • Ingeborg Christophersdatter Glad gift med Størk Thomassen, student fra Bergen skole 1618, hører ved samme skole 1620, kapellan til Ørskog og til slutt sogneprest til Eivindvik i Sogn fra 1637 fram til sin død 1662. Etterkommere av disse tok også Glad som slektsnavn.
   • Christopher Størksen (1630-1665), klokker i Vågå. Etterlot seg ved skifte 5. oktober 1665 enken Aagot Pedersdatter og 3 barn.
    • Størk Christophersen Glad (1661-1733) og Maren Povelsdatter Terningen (d. 1745). Familien Glad fra Elverum er etterkommere etter Størk. (Se s. 353-355 i «Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler» av S. H. Finne-Grønn og «En gammel militærslægt i Elverum» av Hartvig Munthe)
     • Povel Størksen Glad (1707-1755) og Sille Methea Løgting (1711-1787)
      • Størk Povelsen Glad (1730-1815) og Birthe Hansdatter Bech (1728-1789)
       • Povel Størksen Glad (1764-1833) og Johanne Larsdatter Strand (1761-1836)
        • Størk Povelsen Glad (1797-1859) og Eli Sveen (1800-1883)
         • Christopher Oppen Glad (1831-1890) og Annethe Jørgine Syversen (f. 1842)
          • Karl Johan Glad (1873-1950) politimester i Drammen, og Ragnhild Tonette Lunde (1882-1964)
           • Knut Paul Glad (1907-1990) dommer i Oslo byrett, og Guldborg Ragnfrid Norderhaug (1907-1981)
           • Per Størk Glad (1908-1994), handelsdirektør i Oslo, og Ingrid Schjelderup Bernt (1910-1990)
    • Karen Christophersdatter Glad, f. 1663 i Vågå.
    • Peder Christophersen Glad, f. 1665 i Vågå. Underoffiser i Elverum,
   • Gjert Størksen, levde i 1699 i Ringebu.
  • Søren Christophersen Glad (ca. 1595-1663), tok borgerskap i Bergen i 1620. Fikk jordegods i Evenvik fra 1637 til sin død i 1663. Gift med Karen Skanke, en datter av Jon Mogenssøn Skanke og Magdalena Foss, datter av biskop Anders Foss.

ReferanserRediger

 1. ^ E. A. Thomle (1909). «"Lidt om familien Glad i Norge", Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (Hefte 4)». www.nb.no. s. 314–328. Besøkt 5. august 2021. 
 2. ^ Bang, A. Chr. (Anton Christian). «Den norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600) : biografiske, kulturhistoriske og kirkehistoriske oplysninger». www.nb.no. Alb. Cammermeyers forlag (Lars Swanstrøm). Besøkt 5. august 2021. 
 3. ^ a b Finne-Grønn, S.H. (1926). «"Slegten Glad - Wulfsberg, Morgenstierne", Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (III bind, hefte 1)». www.nb.no. s. 28-37. Besøkt 5. august 2021. 
 4. ^ De Robelin, Roger (1995). «Skanke ätten : till minne av Peder Fastesen (Skanke) (1661-1733) som för 304 år sedan sommaren 1691 uppdagade Christianus quintus gruva vid Røros kopparverk». www.nb.no. s. 331. Besøkt 5. august 2021. 
 5. ^ De Robelin, Roger (1995). «Skanke ätten : till minne av Peder Fastesen (Skanke) (1661-1733) som för 304 år sedan sommaren 1691 uppdagade Christianus quintus gruva vid Røros kopparverk». www.nb.no. s. 333. Besøkt 5. august 2021. 
 6. ^ Kleiva, Ivar (1996). «Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 1». www.nb.no. Gulen kommune. s. 204. Besøkt 5. august 2021. 
 7. ^ Finne-Grønn, S.H. (Stian Herlofsen) (1914). «Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler». www.nb.no. Cammermeyer. Besøkt 5. august 2021. 
 8. ^ Munthe, Hartvig (1905). «En gammel militærslægt i Elverum». www.nb.no. Særaftryk af Østlandske tidende. Besøkt 5. august 2021. 
 9. ^ Wulfsberg, Aagot (1940). «Slekten Wulfsberg : genealogisk-biografisk samling». www.nb.no. Besøkt 5. august 2021. 
 10. ^ Munthe, Sverre (1994). «Familien Munthe i Norge». www.nb.no. s. 361. Besøkt 5. august 2021. 

LitteraturRediger

 • Oberst Hartvig Andreas Munthe, «En gammel militærslægt i Elverum», Særtrykk av Østlandske Tidende, Elverum 1905
 • S. H. Finne-Grønn, Elverum – en bygdebeskrivelse (1909), s. 353
 • E. A. Thomle, «Lidt om familien Glad i Norge», Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie, bind I, Christiania 1906, s. 314-328
 • S. H. Finne-Grønn, «Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne», Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie, bind III, Oslo 1926, s. 28-37
 • K. Bloch, «Av Glad'ske papirer. Bidrag til en slektsbiografi». Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 15:25-52 (1955)
 • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 104