Gjennomstrømning

Gjennomstrømning eller flow er et mål på hvor mye av et medium som strømmer gjennom et rør per tidsenhet. Målet blir oftest oppgitt i kubikkmeter per sekund (m³/s) Måleinstrument for å måle gjennomstrømning med, kalles flowmeter.