Gjeldsmekling (gjeldsmegling) er en forhandling der en (uavhengig) rådgiver etter oppdrag gjennomfører en forhandling mellom to eller flere parter/juridiske personer med motstridende interesser til å finne en felles løsning og inngå bindende avtale om hvordan gjelden skal gjøres opp. Resultatet av meklingen kan eksempelvis være en endret nedbetalingsmåte eller at gjelden gjøres opp med et kontantbeløp som også kan innebære sletting av gjeld. Grensen mellom begrepet gjeldsmekling og gjeldsforhandling, er ikke skarp og begrepene kan brukes stort sett om de samme prosessene for å komme frem til en løsning av gjeldsproblemene. Begrepet gjeldsmekling eller gjeldsmegling brukes mye av (finans) rådgivere for å markere at resultatet av meglingen fortrinnsvis skal resultere i en utløsning av gjelden helt eller delvis med et nytt lån, fortrinnsvis med pant i låntakers bolig eller med pant (sikkerhet) i kausjonistens bolig eller annen fast eiendom (tredjemannspant).

Se også

rediger
Autoritetsdata