Gjøvik sentrum

bebyggelse

Gjøvik sentrum regnes vanligvis ikke som en egen bydel, men omfattes hovedsakelig av sentrumsbebyggelsen i Nordbyen og mindre deler av Sørbyen. Sentrumsområdene har i de siste årene utvidet seg sørover, særlig i forbindelse med etableringen av boligområdet Mustadhagen og omreguleringen av trafikken i de sydlige områdene av Gjøvik sentrum. Deler av sentrumsbebyggelsen omtales av enkelte som Kvadraturen i Gjøvik ettersom bygatene er regulert kvadratisk i forhold til hverandre. I den indre bykjernen er Fahlstrøms plass et midtpunkt. Til denne plassen går Nedre- og Øvre Torggate, Trondheimsvegen, Jernbanegata og Hunnsvegen. Panparken ligger i midtpunktet mellom de fem gatene og omfatter blant annet et utendørs serveringssted tilknyttet en av kafeene i området. Storgata er Gjøviks tradisjonelle og historiske handlegate – i kort gangavstand fra Panparken. Nedre del av Storgata er i dag byens eneste regulerte gågate.

Like nord for kvadraturen har det vokst fram sentrumsfunksjoner omkring Gjøvik sykehus og Gjøviks nye videregående skole som bare ligger en halv kilometer fra det tredisjonelle bysentrum. I Hunndalen og ved Kallerud (i Sørbyen) finnes det bydelssentrum med en rekke butikker og offentlige funksjoner.

Se ogsåRediger

Liste over Gjøviks gater