Gjørs

art av strålefinnefisker

Gjørs (Sander lucioperca) er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt. Den kan oppnå en lengde på hele 130 cm og en vekt på 18 kg. I Norge sjelden mer enn 12 kg. Gjørs regnes som en ypperlig matfisk og er hvit i kjøttet.

Gjørs
Nomenklatur
Sander lucioperca
Linnaeus, 1758
Synonymi
[Stizostedion lucioperca],
[Lucioperca lucioperca]
Populærnavn
gjørs
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseBeinfisker
OrdenPiggfinnefisker
FamilieAbborfamilien
Økologi
Habitat: innsjøer og langsomme elver, også svakt brakkvann
Utbredelse: Europa

Utbredelse

rediger

Arten er utbredt i ferskvann og brakkvann i Nord- og Mellom-Europa fra Elben øst til Uralfjellene. Den finnes også i Transkaukasia, det nordlige Lilleasia, Aralsjøen, Amu-Darja og Syr-Darja. Den er utsatt lenger vest i Europa: Rhinen, Frankrike, England og Spania.

I Norge

rediger

I Norge finnes gjørsen kun i Tista, Glomma opp til Øyeren og sør i Leira, Vansjø, Gjersjøen, Akersvannet, Nærevannet, Isesjøen, Tunevannet og Borrevannet. I Norge benyttes den i liten grad som matfisk, men den er blitt en populær sportsfisk. Den største gjørs som er tatt på sportsfiskeredskap i Norge, veide 11,5 kg. Rekorden ble satt i Akersvannet 13.6.2011.[1]

I Sverige

rediger

Gjørs på svensk er gös. Den finnes i bl.a. Vänern, Hjälmaren, Mälaren og Østersjøen.

I Danmark

rediger

Gjørs heter sandart i Danmark. Den finnes i innsjøer over hele landet.

I Finland

rediger

Gjørs heter kuha på finsk. Den finnes i Østersjøen og tilgrensende elvefar. Gjørs finnes i innsjøer så langt nord som til Kemijärvi og Tengeliö i Lappland. Kuha er en populær matfisk i Finland, og er et yndet bytte for sportsfiskere.

 
Gjørs

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger