Gilbertus Anglicus

Gilbertus Anglicus («engelske Gilbert»), også kjent som Gilbert del Egle, var en engelsk lege. Nøyaktige biografiske data finnes ikke, men man antar at han ble født omkring 1180 og død antakelig 1250. Hans kjente verk Compendium Medicinae består av 5 bøker og kom ut ca. 1240, og var grunnlaget for John av Gaddesden sitt verk Rosa Anglicana etter datidens skikk med å gi de store medisinske verkene blomsternavn f.eks Bernhard of Gordon skrev ca. 1303 et av de mest kjente og brukte verkene i middelalderen kalt Lillium medicinae.

Gilbertus Anglicus fikk sin første medisinske utdanning i England, og ved århundreskiftet til 1200-tallet dro han videre til kontinentet for å fullføre sine studier, og tilbrakte noe tid ved den berømte Salerno-skolen som ble opprettet i 794 i Sør-Italia, og var toneangivende i 500 år. Den ble nedlagt i 1811. Den var knyttet til benediktinerklosteret i Salerno. Mange arabiske leger og lærere seg var aktive ved skolen. Han fikk sannsynligvis undervising fra Roger av Parma, Ricardus Salernitanus, og kan ha studert sammen med Aegidius av Corbeil. Etter han kom tilbake til England tjente han sannsynligvis hos erkebiskop Hubert Walter, og etter hans død i 1205 reiste Gilbert tilbake til kontinentet hvor han sannsynligvis tilbrakte resten av livet sitt.

Compendium Medicinae sine kanskje viktigste meritter er at det er det første medisinske verket av en engelskmann som er bevart til nå, og det er en relativt komplett samling av datidens medisinske viten og tro. Det var et vel respektert verk og kom en revidert utgave så sent som i 1608. Det er antakelig det første verket som beskriver sykdommene spedalskhet og kopper som smittsomme.

Eksterne lenkerRediger