Germanische Leitstelle

Germanische Leitstelle var under andre verdenskrig en avdeling under SS-Hauptamt. Det hadde oppsyn med såkalt «germansk arbeid», det vil si rekruttering og propagandavirksomhet til SS i Oslo, København, Brussel og Haag. Sjef for SS-Hauptamt i Berlin var Obergruppenführer Gottlob Berger.

Germanische Leitstelle, SS' avdeling for propaganda og rekruttering, opprettet kontor i Norge i «Aschehougvillaen» i Drammensveien 99 i Oslo i 1941, men flyttet høsten 1943 til Colbjørnsens gate 1 bak Slottet.

Germanische Leitstelle i NorgeRediger

 
Fra et NS-arrangement på Slottsplassen i Oslo under krigen. Fra venstre Thorvald Thronsen (stabssjef for Rikshirden), Arthur Quist (øverste sjef for Den Norske Legion), Jonas Lie (politiminister), Carl Haakon Langlie (Quislings adjutant), Karl Leib (leder for Germanische Leitstelle) og Vidkun Quisling (leder for Nasjonal Samling)

Germanische Leitstelle i Oslo ble etablert i 1941 og ble ledet av SS-Hauptsturmführer Karl Leib, svigersønnen til Gottlob Berger. Tyske myndighter rekvirerte Aschehoug-villaen i Drammensveien 99 som kontor for enheten. Høsten 1943 ble den flyttet til jugendvillaen i Colbjørnsens gate 1 bak slottet.

Blant oppgavene fra til organisasjonen var å rekruttere soldater til Waffen-SS' avdelinger for norske frivillige og medlemmer til Germanske-SS Norge. Germanische Leitstelle distribuerte propagandamateriale og ga dessuten ut tidsskriftene Germansk Budstikke og SS-Heftet, som var den norske utgaven av SS-Leitheft. De fikk senere også oppgaven å koordinere såkalt vitenskapelige arbeid for SS, Germanisches Wissenschaftinnsats, i Norge og overså derfor Ahnenerbes norske delegasjon, som var ledet av professor Hans Schwalm.

Ettersom Germanische Leitstelle arbeidet etter Heinrich Himmler og SS' pangermanske ideologi, hadde de et anstrengt forhold til Vidkun Quisling og NS-ledelsen. Pangermanismen hadde som endelig mål å samle hele den germanske rasen i ett stort rike. Quisling så på denne ideologien som en trussel mos NS' mer nasjonalistiske ideologi.

LitteraturRediger

  • Bogen, Olav Christoffer: Fremst i fylkingen. Germanske-SS Norge. Organisasjonens historie, skoleringsvirksomhet og ideologi. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2008.
  • Emberland, Terje og Fure, Jorunn Sem (red.): Jakten på Germania: Fra nordensvermeri til SS-arkeologi, Oslo 2009.
  • Fure, Jorunn Sem: «Vitenskap og totalitær statsmakt», Historisk Tidsskrift, b. 83, nr 3 (2004).
  • Fure, Jorunn Sem: Universitetet i kamp 1940–1945, Oslo 2007.
  • Sørensen, Øystein: «Germanische Leitstelle in Norwegen», i Dahl, Hans Fredrik: Norsk krigsleksikon 1940-45, Oslo 1995.