Germaneren var en norsk ukeavis og «kamporgan» for Germanske SS Norge (GSSN), en nazistisk, pangermanistisk organisasjon som ble oppretta under andre verdenskrig i Norge og ga ideologisk og militær skolering.[2] GSSNs propagandaavis ble utgitt i Oslo fra juli 1942 til mai 1945.[3][4] Sammen med tidsskriftet Ragnarok representerte bladet en mer venstreorientert og partikritisk retning innen Nasjonal Samling (NS), det norske fascistpartiet før og under krigen.[2]

Siste utgave av den tyskvennlige ukeavisa Germaneren 5. mai 1945, med dødsrune over Adolf Hitler som hadde begått selvmord 30. april, og opprop fra Jonas Lie, fører for Germanske SS Norge og politiminister i Quislings regjering under andre verdenskrig.[1]

Historikk

rediger

Avisa til Germanske SS Norge ble utgitt første gang 25. juli 1942, samme dag som organisasjonen ble stifta. Til å begynne med kom bladene ut annen hver uke, siden én gang i uka.

Formelt var journalisten og NS-ordføreren Hans S. Jacobsen (1901-1980) ansvarlig redaktør for Germaneren ut året 1942. Den faktiske redaktøren var imidlertid Egil Kristian Holst Torkildsen (1916-1979).[4] 1. oktober 1943 ble frontkjemperen Per Pedersen Tjøstland (1918–2004) ansatt som redaksjonssekretær og overtok høsten 1944 som bladets siste redaktør.[3][5]

Antall abonnenter skal ha gått fra vel tusen i september 1942 til over 9000 høsten 1944.[6]

Ifølge historiker Øystein Sørensen var bladet «det mest kritiske, opposisjonelle og frittalende organet i NS-sammenheng under okkupasjonen», prega av kritikk av den nasjonale linja, korrupsjon i NS og det som ble sett på som en kapitalistisk tendens i NS.[4] Avisa ble dermed et radikalt opposisjonsorgan som sto i et motsetningsforhold til den kristenkonservative, mer moderate og norskorienterte politikken til NS-ledere som Vidkun Quisling, Rolf Jørgen Fuglesang og Gulbrand Lunde.[6]

Siste nummer av Germaneren kom 5. mai 1945 og brakte en nekrolog over Adolf Hitler som «var falt for Tyskland på sin kommandoplass i Rikskanselliet, kjempende mot bolsjevismen til siste åndedrag».

Referanser

rediger
  1. ^ Kopi av Germaneren 5. mai 1945 i arkivet etter Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie
  2. ^ a b lokalhistoriewiki.no om Germaneren
  3. ^ a b Jensen, Tom B. (1941-) (1992). Nasjonal samlings periodiske skrifter 1933-1945: en bibliografi. Oslo: Grafisk Media. s. 35. ISBN 8276950000. 
  4. ^ a b c Sørensen, Øystein (1954-) (1989). Hitler eller Quisling?: ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945. [Oslo]: Cappelen. s. 87-89. ISBN 8202119928. 
  5. ^ Sølvi og Per Kaastrup: Universitetsbiblioteket i Oslo: Norske aviser 1763–1969, s. 195
  6. ^ a b Sørensen, Øystein (1954-) (1989). Hitler eller Quisling?: ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945. [Oslo]: Cappelen. s. 261–276. ISBN 8202119928.